Upcoming Shows
Hom Do Hamare Woh
Hom Do Hamare Woh

Hindi Drama
Director: Prasad Khandekar
Producer: Sanjay D. Jha / Madhukar B. Rahane
Writer: Sanjay D. Jha
Cast: Annup Sonii, Smita Bansal, Rittesh Modh, Jay Chaubey, Durgesh Diwivedi & Prasad Khendekar

Date: december 2, 2017
Venue: Bhaidas
Plays

I Love You Two

Director: Tushar M. Joshi
Writer & Producer : Sanjay D. Jha

KNOW MORE

Tota Maina Ki Kahani

Director: Tushar M. Joshi
Writer & Producer: Sanjay D. Jha

KNOW MORE

Hum Do Humare Wah

Director: Prasad M. Khandekar
Writer: Sanjay D. Jha

KNOW MORE
Oye Band Baj Gaya

Oye Band Baj Gaya

Director: Tushar Joshi
Writer & Producer : Sanjay D. Jha

KNOW MORE

Rishton Ka Live Telecast

Writer & Director: Prasad M. Khandekar
Producer : Sanjay D. Jha

KNOW MORE

Tere Ghar Ke Samne

Writer & Director: Sunil Harishchandra
Producer: Sanjay D. Jha

KNOW MORE
Follow us